Ψηφιοποίηση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής στοιχείων όπως έγγραφου, κείμενου,
εικόνας, αντικείμενου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή
τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τον χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση
είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι σαρωτές. Σε δεύτερο στάδιο, μπορεί
να γίνει επεξεργασία της εικόνας με κάποιο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
με τελικό σκοπό το αρχικό κείμενο να αποθηκευτεί ως επεξεργάσιμο αρχείο κειμένου.
Συνήθως η ψηφιακή πληροφορία αποτελείται από μια σειρά ακέραιων αριθμών και η
ποιότητα της κάθε πληροφορίας εξαρτάται από το μέγεθός της αλλά και από την ανάλυση
της κάθε ψηφιοποίησης.

Υπηρεσίες Ψηφιακού Αποθετηρίου – DigiTurn Cloud (DTC)

Το DigiTurn Cloud (DTC) είναι μία εφαρμογή που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική
απόθεση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου (ήχου, στατικής και
κινούμενης εικόνας, βίντεο, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και κειμένων)
που χρήζουν μακροχρόνιας διατήρησης. Προσφέρει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες
αναζήτησης, πλοήγησης, πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω μονίμων προσδιοριστών,
κατάθεσης και διαχείρισης περιεχομένου καθώς και ασφαλούς διαφύλαξης και
διατήρησης του ψηφιακού υλικού. Επιτρέπει, επίσης, την πραγματοποίηση μίας σειράς
λειτουργιών όπως την αντιστοίχηση μεταδεδομένων, όπως για παράδειγμα ετικέτες
και κατηγορίες, με διεθνή πρότυπα, τη διάθεση του περιεχομένου σε διαφορετικές
πλατφόρμες και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
Έτσι μέσω του λογισμικού αυτού η Digiturn παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα
να δημοσιεύουν τα τεκμήρια τους (οποιασδήποτε μορφής) και να δίνουν πρόσβαση
σε όποιους επιθυμούν μέσω διαδικτύου.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
error: Content is protected !!